Dobudowanie balkonu jest również celem mieszkaniowym, który pozwala na skorzystanie z ulgi w PIT – potwierdził dyrektor łódzkiej izby skarbowej.
Z pytaniem wystąpiła podatniczka, która odziedziczyła jedną czwartą części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Udział ten sprzedała przed upływem pięciu lat od otrzymania spadku.
Część pieniędzy przeznaczyła na dobudowanie balkonu w lokalu, w którym mieszkała. Wcześniej było w nim tylko okno balkonowe, z wyjściem na szerokość parapetu, zabezpieczone drabinką.
Podatniczka uważała, że ta część dochodu ze sprzedaży udziału, którą przeznaczyła na dobudowanie balkonu, jest zwolniona z podatku dzięki art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. Przepis ten mówi o przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości, które zostaną przeznaczone na własne cele mieszkaniowe. Takim celem jest nie tylko zakup własnego lokalu mieszalnego, ale też jego budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont (art. 21 ust. 25 ustawy).
Ze stanowiskiem podatniczki zgodził się dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Przyznał, odwołując się do definicji „lokalu mieszkalnego” zawartej w ustawie o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1892), że balkon jest częścią mieszkania. – Skoro ściana zewnętrzna, jako wydzielająca „lokal mieszkalny” jest elementem tego lokalu, to balkon znajdujący się na tej ścianie również należy uznać za jego element – potwierdził organ.
Interpretacja dyrektora IS w Łodzi z 28 lutego 2017 r., nr 1061-IPTPB4.4511.271.2016.2.JR.