Kto w wyniku cesji przejął pozwolenie na budowę domu, nie odzyska VAT od wykorzystanych już materiałów budowlanych – wynika z interpretacji katowickiej izby.
Chodziło o młodego mężczyznę, który w 2014 r. stał się współwłaścicielem gruntu z nieoddanym jeszcze do użytkowania domem. Trzy dni później, na skutek cesji, przejął pozwolenie na budowę domu o powierzchni 153 m.kw.
W 2016 r. powiatowy inspektor nadzoru budowlanego zezwolił na użytkowanie budynku i mężczyzna zaczął planować przeprowadzkę. Chciał też odzyskać część VAT od wykorzystanych materiałów budowlanych. Sądził, że ma do tego prawo, bo – jak twierdził – spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 20 ustawy z 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.
Podkreślał, że nie ma jeszcze 36 lat, wybudowany dom to jego pierwsza nieruchomość mieszkalna, a pozwolenie na budowę uzyskał po 1 stycznia 2014 r. Wprawdzie powierzchnia domu przekraczała limity, o których mowa w ustawie (co do zasady 75 i 100 m.kw., a w niektórych sytuacjach 85 i 110 m.kw.), ale on sam jest tylko współwłaścicielem nieruchomości. Jego udział wynosi tylko 76,16 m.kw. – tłumaczył.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał jednak, że mężczyzna nie spełnił części warunków. Po pierwsze, to nie on uzyskał pozwolenie na budowę, a tylko przejął je w drodze cesji. Po drugie, zwrot VAT przysługuje tylko osobom realizującym własne cele mieszkaniowe. Mężczyzna musiałby więc być jedynym właścicielem domu. A jest współwłaścicielem 153 m.kw., co notabene przekracza dopuszczalny limit.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 lutego 2017 r., nr 2461-IBPB-2-2.4511.1116.2016.3.MZA.