Przedsiębiorcy wynajmujący nieruchomości w celu realizowania krótkoterminowych projektów nie muszą podawać ich adresów w zgłoszeniu rejestracyjnym – orzekł NSA. Jego zdaniem taki wymóg byłby nieproporcjonalnym utrudnieniem dla prowadzenia biznesu.
Chodziło o wspólników spółki cywilnej prowadzącej działalność szkoleniową na terenie całego kraju. W zgłoszeniu rejestracyjnym NIP-2 jako adresy prowadzenia działalności podali swoją siedzibę oraz miejsce przechowywania ksiąg rachunkowych. Niezależnie od tego wynajmowali wiele innych lokali (na maksymalnie dwa lata), aby realizować w nich szkolenia. Uważali, że nie muszą aktualizować danych adresowych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym. Argumentowali, że podstawową działalność nadal prowadzą w miejscach wskazanych fiskusowi, a wynajmowane dodatkowo biura służą im tylko do realizacji danego projektu.
Innego zdania był dyrektor izby skarbowej. Podkreślił, że adresem prowadzenia działalności jest każde miejsce, gdzie działa ona w sposób ciągły i zorganizowany. Dotyczy to więc także wynajmowanych krótkoterminowo biur. Firma powinna zgłosić ich adresy zgodnie z art. 9 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 476).
Po stronie wspólników stanęły sądy obu instancji. NSA podkreślił, że obowiązek aktualizacji zgłoszenia o każde tymczasowe miejsce prowadzenia działalności jest nieproporcjonalnym utrudnieniem dla biznesu. Fiskus ma informacje o miejscach, gdzie spółka cywilna działa w sposób stały i takie informacje powinny mu wystarczyć – stwierdził NSA.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 15 marca 2017 r., sygn. akt II FSK 476/15