Kto przenosi na drugą firmę prawa do wydrukowanego czasopisma, dostarcza jej towar, a nie realizuje usługę. Rozlicza więc VAT według stawki 8 proc., a nie 23 proc. – wynika z interpretacji dyrektora katowickiej izby.Pytanie zadała agencja reklamowa, która umówiła się ze spółdzielnią na wydawanie biuletynu. Miały się w nim znaleźć bieżące informacje o działalności spółdzielni, ogłoszenia handlowe i reklamy oraz teksty reklamowe. Strony zgodziły się, że 70 proc. wszystkich tekstów będzie dostarczać zamawiający (spółdzielnia), a pozostałe przygotuje agencja. Ona też miała zająć się korektą i adjustacją treści, składem komputerowym, a następnie przekazać gotowy materiał do drukarni. Po wydrukowaniu biuletyn miał, zgodnie z umową, trafiać do spółdzielni, która miałaby do niego wszelkie prawa.
Agencja sądziła, że tym samym będzie wykonywać usługę wydawniczą, objętą 23-proc. VAT.
Dyrektor katowickiej izby był innego zdania. Stwierdził, że agencja nie będzie świadczyć usług, tylko realizować odpłatną dostawę (sprzedaż) towarów. Przeniesie bowiem na spółdzielnię prawo do rozporządzenia jak właściciel wyprodukowanym biuletynem. Zostanie więc spełniona definicja dostawy towarów. Organ wyjaśnił też, że agencja może rozliczyć VAT z tego tytułu według stawki 8 proc., a nie 23 proc. Pozwala na to poz. 74 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, który wymienia dostawę drukowanych czasopism jako objętą preferencyjną stawką podatku.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 lutego 2017 r., nr 2461-IBPP2.4512.893.2016.2.WN.