Podatnicy będą mieli wybór: albo sami rozliczą się z fiskusem, albo zeznanie podatkowe wypełni za nich urząd skarbowy. Zaproponowane przez rząd rozwiązanie ułatwiające wypełniania obowiązków podatkowych ma obowiązywać już w rozliczeniach za 2016 rok.

Przyjęta przez posłów nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma jednak jeden haczyk. Ułatwienia w rozliczeniu PIT mają dotyczyć tylko tych podatników, którzy uzyskują dochody od płatników. Poza pracownikami, na zmianach mają skorzystać emeryci i renciści.

Jak wnioskować o sporządzenie zeznania podatkowego?

Zgodnie z zaprojektowanym art. 45 ustawy, podatnicy w terminie od 15 marca do 15 kwietnia będą mogli złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy. Należy go złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki podawczej systemu teleinformatycznego administracji skarbowej lub przez portal podatkowy. Dopuszczona została także możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem banków, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku osób ubiegających się o świadczenie 500 Plus. Co z podpisem wniosku złożonego drogą elektroniczną? Urząd uzna wniosek za ważny, jeśli znajdzie się w nim podpis kwalifikowany czy kwota przychodu wykazana w zeznaniu, lub jeśli podatnik skorzysta z profilu zaufanego.

Czy nadal będzie można skorzystać z ulg i wspólnego rozliczenia?

We wniosku podatnik będzie mógł wskazać na konieczność odliczenia od dochodu lub podatku wydatków z tytułu ulgi na dzieci i cele rehabilitacyjne oraz przekazania 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Urząd uwzględni także wniosek złożony przez małżeństwo korzystające z prawa wspólnego rozliczenia. Organ rozliczy PIT za małżonków po wcześniejszym otrzymaniu upoważnienia, które para może złożyć wspólnie lub osobno. Wspólny wniosek małżonków podpisuje jeden z małżonków, co traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia tego wniosku.

Na zmianach skorzystają emeryci i renciści. W jaki sposób? Ta grupa podatników, jeśli otrzymuje dochody wyłącznie od organów rentowych i nie korzysta z żadnych odliczeń, będzie mogła zdecydować gdzie trafi 1 proc. podatku. Emeryci i renciści wskażą w oświadczeniu organizację pożytku publicznego, do której trafi część daniny. Oświadczenie podatnik mógłby złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej do 30 kwietnia. Szacuje się, że takich podatników może być nawet 11 mln.

Czy podatnik będzie miał dostęp do zeznania sporządzonego przez urząd?

Wypełnienie deklaracji za podatnika zajmie urzędowi skarbowemu nie dłużej niż 5 dni od dnia otrzymania wniosku o sporządzenie PIT. Podatnik otrzyma informację o sporządzeniu zeznania podatkowego na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku. Wówczas podatnik może zaakceptować lub odrzucić zeznanie. Akceptacja deklaracji oznacza złożenie jej fiskusowi a odrzucenie jej wiąże się z koniecznością samodzielnego rozliczenia się z fiskusem. Na to podatnicy będą mieli nieco więcej czasu. W 2017 roku
30 kwietnia jest dniem wolnym od pracy, dlatego też ostatni dzień składania zeznań przypada na 2 maja.

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie 15 marca 2017 r. Od tego dnia do 15 kwietnia można będzie wnioskować o sporządzenie deklaracji podatkowej przez urząd.

Pobierz program PIT 2016 ROZLICZENIE PODATNIKA