W ubiegłym roku luka podatkowa zmniejszyła się o ponad 2 mld zł – podał na wczorajszej konferencji Marian Banaś, szef Krajowej Administracji Skarbowej.
O 10 proc. spadła też liczba spraw podatkowych, celnych i dotyczących gier hazardowych, które trafiły do wojewódzkich sądów administracyjnych. Mówił o tym na konferencji w Ministerstwie Finansów prof. Artut Mudrecki, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wyjaśnił, że w 2015 r. było ich 33 tys., natomiast w 2016 r. zaledwie 30 tys. Zwiększyła się natomiast liczba spraw, które trafiły do NSA. – W 2015 r. skarg kasacyjnych wpłynęło 9,5 tys., natomiast w 2016 r. już 10,5 tys. – podał sędzia Mudrecki. Dodał też, że w ciągu ostatnich dwóch lat wojewódzkie sądy uwzględniły nieco ponad 21 proc. skarg (tj. przyznały rację podatnikowi). – W porównani z innymi administracjami jest to jeden z lepszych wyników. Dane te wskazują dobre merytoryczne przygotowanie urzędników pracujących w organach podatkowych – stwierdził sędzia.
Sędzia podkreślił też, że przed nową administracją stoją duże wyzwania. Z jednej strony oczekuje się większej sprawności postępowań prowadzonych w przyjaznej dla podatników i przedsiębiorców atmosferze, z drugiej, zwiększenia wpływów do budżetu.
Reklama
Mowa o oczekiwaniach wobec Krajowej Administracji Skarbowej, która zacznie funkcjonować już od 1 marca 2017 r. Nie będzie już bowiem izb i urzędów celnych, izb i urzędów skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej. W zamian działać będą izby administracji skarbowej, którym podlegać będą urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe. Połączenie ma ułatwić walkę z wyłudzeniami podatków. Jak podkreślił na konferencji Marian Banaś, już samo zacieśnienie współpracy dotychczasowych organów przyniosło efekty. Dzięki temu w 2016 r. udało się ograniczyć lukę podatkową o 2,6 proc. w stosunku do końca 2015 r., gdy wynosiła ona 80 mld zł.