Spółka, która została wywłaszczona z części należącego do niej gruntu pod budowę drogi ekspresowej, zapłaci podatek od odszkodowania wypłaconego przez Skarb Państwa – orzekł WSA w Warszawie.
Spółka dostała je na podstawie art. 12 ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wysokość odszkodowania miała zostać ustalona w osobnej decyzji wydanej przez wojewodę.
Spółka uważała, że nie podlega ono opodatkowaniu, bo nie jest dla niej definitywnym przysporzeniem ani nie skutkuje zwiększeniem jej aktywów. Powołała się na przepisy, które nakazują ustalenie wysokości odszkodowania według aktualnej wartości nieruchomości. W efekcie – wskazywała – obie te wartości byłyby sobie równe.
Dodatkowo spółka utrzymywała, że nawet jeżeli odszkodowanie jest przychodem, to powinno być ono zwolnione na takich samych zasadach jak w ustawie o PIT (art. 21 ust. 1 pkt 29 tej ustawy zwalnia z podatku m.in. odszkodowania wypłacane z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie).
Wytoczyła jeszcze jeden argument – skoro odszkodowanie ma być wypłacone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, to należy uznać, że podmiotem je wypłacającym będzie agencja rządowa. A to oznacza możliwość skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził jednak, że odszkodowanie będzie dla spółki przychodem, bo dojdzie do „odpłatnego zbycia” nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Natomiast o podatku do zapłaty zdecyduje to, czy przychód z otrzymanego odszkodowania będzie przewyższał wydatki na nabycie nieruchomości (interpretacja nr IPPB3/4510-425/15-2/PK1).
W odniesieniu do pozostałych argumentów spółki organ stwierdził, że nie można zastosować zwolnienia z CIT, bo GDDKiA nie jest agencją rządową, ani nie jest możliwe stosowanie w drodze analogii przepisów zawartych w ustawie o PIT. Zwolnienia podatkowe bowiem, jako elementy konstrukcyjne podatku, muszą być uregulowane wprost w ustawie i należy je interpretować ściśle.
WSA w Warszawie oddalił skargę spółki. Potwierdził, że musi ona zapłacić CIT od odszkodowania i nie jest możliwe zwolnienie.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 20 stycznia 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 3242/15 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia