ORZECZENIE
Fiskus nie dostanie ani złotówki od rekompensat, jakie deweloperzy wypłacają klientom w sytuacji, gdy nie wybudowali im mieszkań – wynika z wyroku NSA. Odszkodowania te liczy się jako różnicę między ustaloną w umowie ceną lokalu a wartością takiej samej nieruchomości dzisiaj.
Sprawa dotyczyła mężczyzny, który podpisał umowę z deweloperem i zgodnie z jej harmonogramem wpłacał mu kolejne raty na poczet ceny mieszkania. W umowie ustalono, że wartość ukończonej nieruchomości wyniesie 113 tys. zł. Jej nabywca zdążył przelać firmie 80 tys. zł. Wtedy okazało się, że nie doczeka się odbioru lokalu, bo deweloper nie zdoła ukończyć inwestycji. W związku z tym mężczyzna złożył do sądu rejonowego dwa pozwy.