RACHUNKOWOŚĆ KNF będzie mogła pozbawić funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej za łamanie przepisów o biegłych rewidentach. Taki środek karny może zastosować tylko sąd – twierdzą zainteresowani
Nowe uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego mają się pojawić w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Prace nad projektem tych przepisów prowadzi sejmowa podkomisja.
Projekt zakłada wprowadzenie po raz pierwszy osobistej odpowiedzialności członków zarządów, rad nadzorczych lub komitetu audytu (który tworzy się, gdy rada nadzorcza ma więcej niż pięciu członków) za niewłaściwe wykonanie obowiązków związanych z badaniem sprawozdania finansowego jednostki zainteresowania publicznego (JZP). Jednostkami takimi są m.in. banki, zakłady ubezpieczeń, otwarte fundusze emerytalne, spółki giełdowe. KNF mogłaby nakładać kary administracyjne, w tym, oprócz finansowej (do 250 tys. zł), kontrowersyjną sankcję zakazu pełnienia funkcji do 3 lat. Byłyby one nakładane za naruszenie ustawy, m.in. za: