Montaż oświetlenia oraz sprzętu AGD nie jest usługą modernizacji budynku, bo można je w każdym czasie zdemontować i przenieść w inne miejsce – orzekł NSA.
Spór z fiskusem dotyczył stawki VAT od prac wykończeniowych w lokalach budowanych przez spółkę deweloperską. Chodziło m.in. o prace parkieciarskie, malarskie, montaż lamp podtynkowych i wiszących, montaż mebli, szaf i drzwi kuchennych oraz łazienkowych, a także sprzętu AGD.
Spółka uważała, że są to świadczenia kompleksowe, realizowane w lokalach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Wszystkie są więc objęte stawką 8 proc.
Dyrektor izby skarbowej był innego zdania w kwestii VAT od usług polegających na dostawie i montażu lamp podtynkowych i wiszących, mebli i szaf w kuchni, łazience i pomieszczeniach gospodarczych oraz sprzętu AGD. Stwierdził, że po zamontowaniu nie stanowią one trwałego elementu konstrukcyjnego budynku, a więc nie mogą być elementem modernizacji, o której mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. Właściwa jest tu zatem stawka 23 proc. VAT.
Wyjaśnił, że obniżoną stawką mogą być objęte tylko takie prace, które powodują trwałe związanie z konstrukcją budynku (lokalu) i jako całość tworzą określoną funkcję użytkową (np. glazurnicze, malarskie).
WSA w Krakowie zgodził się ze spółką, że jeżeli meble i szafy w kuchni, łazience i pomieszczeniach gospodarczych są trwałą zabudową meblową, to ich dostawa i montaż jest modernizacją obiektu budowlanego w rozumieniu art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. WSA dodał, że jest w tym zakresie związany z uchwałą NSA z 24 czerwca 2013 r. (sygn. akt I FPS 2/13). Stwierdził jedynie, że nie można uznać za modernizację montażu lamp i sprzętu AGD.
Podobnie orzekł NSA. Przypomniał, że zgodnie z uchwałą, usługi kompleksowej zabudowy meblowej w obiektach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym są modernizacją, objętą obniżoną stawką VAT.
NSA zgodził się również z sądem I instancji, że uchwała nie odnosi się do elementów wyposażenia lokalu (budynku), takich jak montaż lamp podtynkowych i sprzętu AGD. Nie można ich uznać za usługi modernizacji, bo nawet po ich zamontowaniu nie będą trwałym elementem konstrukcyjnym budynku – orzekł.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 1 grudnia 2016 r., sygn. akt I FSK 587/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia