Jeżeli podatnik kupuje części zamienne do aut jako towary handlowe, ale ostatecznie zmieni sposób ich wykorzystania, będzie musiał skorygować VAT odliczony wcześniej w całości – stwierdził dyrektor IS w Łodzi.
Z pytaniem wystąpiła spółka zajmująca się m.in. sprzedażą pojazdów oraz części i akcesoriów do nich. Wyjaśniła, że kupuje je do dalszej odsprzedaży, odliczając przy tym cały VAT naliczony. Zdarza się jednak, że części i akcesoria zużywa do samochodów wykorzystywanych w swojej działalności.
Spółka przyznała, że odniesieniu do pojazdów demonstracyjnych i testowych nie jest w stanie zapewnić, iż będą one wykorzystane wyłącznie na potrzeby biznesowe (mimo prowadzonej ewidencji przebiegu). Sądziła jednak, że nie będzie musiała korygować VAT odliczonego w całości przy nabyciu zużytych części i akcesoriów.
Wskazywała, że obowiązek korekty jest tylko w razie zmiany wykorzystywania auta (z biznesowego na mieszany, czyli firmowo-prywatny), a nie części i akcesoriów.
Powołała się przy tym na nieprawomocny wyrok WSA w Warszawie z 24 sierpnia 2016 r. (sygn. akt III SA/Wa 1594/15). Wynikało z niego, że podatnik, który wykorzystuje samochodowe części zamienne w innym celu, niż planował przy ich zakupie, nie musi korygować VAT. Nie traci bowiem prawa do odliczenia 100 proc. podatku naliczonego w związku z ich wewnątrzwspólnotowym nabyciem.
Z tym jednak nie zgodził się dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Stwierdził, że nie ma znaczenia, iż części i akcesoria zostały kupione jako towary handlowe. Jeżeli faktycznie zostaną wykorzystane do naprawy aut, w odniesieniu do których spółka nie jest w stanie zagwarantować ich wykorzystania wyłącznie do działalności gospodarczej, to zmieni się ich przeznaczenie. W takim wypadku prawo do odliczenia VAT przysługuje tylko w połowie – wyjaśnił. ⒸⓅ
Interpretacja dyrektora IS w Łodzi z 5 stycznia 2017 r. nr 1061-IPTPP3.4512.538.2016.2.ALN