Jeżeli piwnicę wynajmuje członek wspólnoty mieszkaniowej, to dochód może być zwolniony z podatku – potwierdził dyrektor katowickiej IS.
Z pytaniem wystąpiła wspólnota, która jednemu z właścicieli mieszkań wynajmuje piwnicę, a dochód z tego tytułu przeznacza na utrzymanie nieruchomości wspólnej. Chciała się upewnić, że nie musi płacić od niego CIT.
Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Przypominał, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody wspólnot mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów.
Organ wytłumaczył, że piwnice stanowiące nieruchomość wspólną mieszczą się w pojęciu zasobów mieszkaniowych, jeżeli są przypisane do mieszkań albo wykorzystywane są przez mieszkańców tego budynku. Inaczej byłoby, gdyby służyły one innym osobom niż mieszkańcy.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 22 grudnia 2016 r. 2461-IBPB-1-3.4510.854.2016.2.IZ