Od 1 stycznia zaczną obowiązywać wyższe limity kosztów kwalifikowanych związanych z działalnością badawczo-rozwojową, które firma odliczy od podstawy opodatkowania.
Ulga na badania i rozwój (B+R) obowiązuje zaledwie od roku, ale w praktyce niewielu podatników z niej skorzystało. Od 2017 r. będzie bardziej atrakcyjna. Zwiększy się bowiem wartość wydatków, jakie przedsiębiorca będzie mógł odliczyć. Chodzi o tzw. koszty kwalifikowane, czyli wydatki na wynagrodzenia pracowników (o ile realizują oni działalność badawczo-rozwojową), nabycie materiałów i surowców związanych z taką działalnością, ekspertyzy, opinie i inne.
Rozszerzony zostanie również zakres ulgi B+R dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Będą one mogły odliczyć wydatki związane z uzyskaniem i utrzymaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. W tym roku nie mieli takiej możliwości.
Reklama
Do 6 lat wydłużony zostanie okres odliczenia. Dotychczas firmy, które nie wypracowały wystarczającej podstawy do odliczenia wydatków kwalifikowanych, mogły to zrobić tylko przez 3 lata.
Na dodatkową korzyść mogą liczyć firmy rozpoczynające działalność gospodarczą (start-upy). Jeśli w roku rozpoczęcia działalności B+R będą miały stratę lub dochód niższy od kwoty przysługującej ulgi, wówczas dostaną gotówkowy zwrot części nakładów na działalność badawczo-rozwojową.

Reklama
Nie będzie podatku od wniesienia aportem do spółki kapitałowej własności intelektualnej i przemysłowej. Do końca 2016 r. trzeba było odprowadzić od takiego wkładu daninę.
Koszty kwalifikowane oraz wartość odliczenia w latach 2016 i 2017
Rodzaj kosztu Ile maksymalnie można było odliczyć w 2016 r. Ile maksymalnie będzie można odliczyć w 2017 r.
Małe i średnie przedsiębiorstwa Duże Małe i średnie przedsiębiorstwa Duże
Koszty zatrudnienia 30 proc. 30 proc. 50 proc. 50 proc.
Materiały i surowce 20 proc. 10 proc. 50 proc. 30 proc.
Ekspertyzy, opinie, badania kupione od jednostki badawczej 20 proc. 10 proc. 50 proc. 30 proc.
Odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej 20 proc. 10 proc. 50 proc. 30 proc.
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 20 proc. 10 proc. 50 proc. 30 proc.
Koszty uzyskania patentu, ochrony wzoru użytkowego i przemysłowego Brak Brak 50 proc. Brak
Źródło: Raport Ayming Ulga B+R
OPINIA
Zmiany idą w dobrym kierunku, ale firmy niewiele o nich wiedzą
Paweł Perzyński konsultant w dziale B+R, Ayming Polska / DGP
Mała ustawa o innowacyjności wprowadza korzystne zmiany, mające na celu wspieranie innowacyjności biznesu. Problem leży gdzie indziej – firmy niewiele wiedzą o uldze na badania i rozwój. Z badania Ayming Polska wynika, że aż 14 proc. firm nie wie, czym jest działalność B+R, aż 40 proc. nie zna ulgi B+R, a tylko 6 proc. przygotowuje się do skorzystania z niej.
W większości krajów europejskich ulga B+R funkcjonuje od dawna, a jej wartość często przekracza 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Na takim poziomie obowiązuje ulga w Czechach, na Węgrzech i na Łotwie.
Jej atrakcyjność ocenia się w porównaniu ze stawką CIT. W relacji do innych krajów, w tym regionu Europy Środkowo-Wschodniej, poziom ulgi B+R w Polsce jest relatywnie niski. Nadzieję na zmianę daje duża ustawa o innowacyjności, która ma zacząć obowiązywać od 2018 r. Zakłada ona zwiększenie odliczeń podatkowych do 100 proc.