Od 2017 r. fiskus będzie miał do dyspozycji trzy klauzule: generalną przeciw unikaniu opodatkowania oraz dwie małe, szczegółowe. Limit płatności gotówkowych będzie obniżony z 15 tys. euro do 15 tys. zł
Dla najmniejszych firm ustawodawca przewidział też korzyści – obniżkę stawki CIT z 19 proc. do 15 proc.

Nowa klauzula