Nawet jeżeli obiekt budowlany jest trwale związany z gruntem, jest wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, nie oznacza to automatycznie, że jest budynkiem. Istotna jest również jego funkcja – uznał NSA.
Sprawa dotyczyła spółki będącej właścicielem elewatorów zbożowych. Początkowo w deklaracji na podatek od nieruchomości wykazała je jako budynki. Później jednak złożyła korektę, bo uznała, że są one budowlami. Po tej zmianie domagała się zwolnienia z podatku od nieruchomości, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przepis ten zwalnia z podatku budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty. W tym wypadku elewator znajdował się w granicach portu morskiego. Spółce zależało więc na tym, żeby wykazać, że jest on budowlą.
Prezydent miasta, a następnie samorządowe kolegium odwoławcze uznali jednak, że elewator jest budynkiem, bo spełnia wszystkie przesłanki zawarte w definicji wskazanej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Jest bowiem trwale związany z gruntem, jest wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.