W ewidencji VAT nie trzeba będzie wykazywać wszystkich pozycji z faktur – poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.
Wątpliwości pojawiły się w związku z nowym przepisem, który ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r. (art. 109 ust. 3 ustawy o VAT), w związku z nowelizacją z 13 maja 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 846).
Wynika z niej, że ewidencja VAT będzie musiała zawierać nie tylko wyszczególnione w art. 109 ust. 3 informacje, ale także „inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji”.
Tak sformułowany przepis nie zawiera więc zamkniętego katalogu danych, które od 2017 r. powinny się znaleźć w ewidencji. Powstały zatem obawy, czy trzeba będzie wykazywać każdą pozycję widniejącą na fakturze.
Podobne wątpliwości pojawiły się pół roku temu w związku z wprowadzeniem jednolitego pliku kontrolnego. Wtedy chodziło o faktury zakupowe. Resort uspokajał wówczas, że nie ma potrzeby wykazywania danych z tych faktur w JPK.
Ministerstwo zapowiadało natomiast, że od 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o VAT, która rozszerzy zakres danych zawartych w ewidencji prowadzonej dla celów VAT o NIP nabywcy. Tym samym zmieni się struktura JPK dotycząca ewidencji VAT – zostanie ona rozbudowana o pole NIP kontrahenta.
Zdaniem Michała Rodaka, eksperta w Grant Thornton, zmiana art. 109 ust. 3 jest właśnie realizacją tamtej zapowiedzi. To oznacza, że od 2017 r. ewidencja powinna być więc rozszerzona o NIP kontrahenta i tak należy rozumieć sformułowanie „inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji”. – W przeciwnym razie doprowadziłoby to do absurdu i przysporzyło firmom wiele pracy – uważa ekspert.
Potwierdził to resort finansów w odpowiedzi na pytanie DGP. Wskazał, że nie jest konieczne wykazywanie w ewidencji wszystkich pozycji z faktur. Należy jedynie wykazywać te, które są niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a także numer NIP kontrahenta. – Określenie szczegółowych danych, jakie ma zawierać prowadzona ewidencja, należy do podatnika (wynika ze specyfiki prowadzonej przez niego działalności), przy spełnieniu wymogów art. 109 ust. 3 ustawy o VAT – wyjaśniło MF.