Polscy producenci statków od 1 stycznia 2017 r. powinni mieć prawo do niskiego podatku przychodowego. Prawdopodobnie KE nie zdąży się na to zgodzić.
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
Jak wynika z ustaleń DGP, urzędnicy w Brukseli jeszcze nie wyrobili sobie zdania o nowych polskich przepisach (pytaliśmy ich o to w pierwszych dniach grudnia). Chodzi o ustawę z 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1206). Założono, że wejdzie ona w życie 1 stycznia 2017 r. i wyrówna szanse polskich przedsiębiorców okrętowych w konkurencji z zagranicznymi. Pomóc w tym ma m.in. art. 15, zgodnie z którym producenci statków będą wybierali, czy nadal chcą płacić 19-proc. CIT od uzyskanego dochodu, czy też wolą rozliczać 1-proc. ryczałt od przychodu (netto) ze sprzedaży lub przebudowy statków.
Firmy, które zdecydują się na drugą opcję, powinny złożyć specjalne oświadczenie we właściwym urzędzie skarbowym. Mają na to czas do 20. dnia miesiąca „pierwszego roku podatkowego okresu opodatkowania”. Wybór ryczałtu będzie ważny na trzy lata i w tym okresie nie będzie możliwości powrotu do opłacania CIT.
Jest jednak i haczyk, bo z przepisu wynika wprost, że na stosowanie ryczałtu przez nasze stocznie zgodę musi wyrazić Komisja Europejska. Czasu na to, aby korzystne rozwiązanie weszło w życie w terminie, jest więc coraz mniej.
Nie wiemy, nie mówimy
– Nie chcemy komentować sprawy – odpowiedzieli nam na początku grudnia br. przedstawiciele biura prasowego komisarza UE odpowiedzialnego za kwestie pomocy publicznej. Mniej oficjalnie przyznali jednak, że ciągle nie wiedzą zbyt wiele o polskich przepisach, a tym samym nie mogą ocenić, czy na ich stosowanie się zgodzą.
Wcześniej, pod koniec listopada, podobną odpowiedź uzyskaliśmy z biura prasowego komisarza odpowiedzialnego za kwestie podatkowe i celne. Tamtejsi urzędnicy otwarcie przyznali, że polskich przepisów jeszcze nie widzieli.
Możliwe spóźnienie
Zapytany o to zamieszanie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (to on prowadzi procedurę notyfikacji ustawy) twierdzi, że wszystko powinno się zakończyć jeszcze w tym roku. I zapewnia, że Bruksela otrzymała wszystkie dokumenty. I to drogą elektroniczną, bez konieczności pośrednictwa polskiego przedstawicielstwa.
Ale KE powtarza ciągle to samo: „nie komentujemy” albo „nic o sprawie nie wiemy”. Istnieje zatem spore prawdopodobieństwo, że nie zdąży podjąć decyzji w tym roku. Co wtedy? – Stocznie nie będą mogły rozliczać się ryczałtem – nie pozostawia najmniejszych wątpliwości Ministerstwo Finansów.
Radosław Piekarz, doradca podatkowy i partner w A&RT Rynkowska, Kosieradzki, uważa, że branża może mieć poczucie déja vu. Bo bardzo podobna sytuacja miała miejsce przy okazji wprowadzania ustawy o podatku tonażowym. Te przepisy miały ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej armatorom i wymagały uzyskania zgody KE. – Skończyło się jednak na tym, że przepisy ustawy mimo jej formalnego wejścia w życie nie mogły być stosowane w praktyce – przypomina ekspert. – Boję się, że podobny może być los przepisów o ryczałcie – dodaje.
Podobne przemyślenia ma radca prawny dr Marcin Górski. – Zgodnie z art. 108 ust. 3 TFUE „państwo członkowskie nie może wprowadzać w życie projektowanych środków, dopóki procedura ta nie doprowadzi do wydania decyzji końcowej” – cytuje. Mówiąc wprost, jeżeli KE do 31 grudnia nie zajmie stanowiska, a 1 stycznia ustawa wejdzie w życie, to Bruksela może uznać, że było to zamierzone działanie niezgodne z zapisami traktatu. – A spóźnienie jest realne, skoro mamy połowę grudnia, w perspektywie są święta Bożego Narodzenia i ciągle brak decyzji KE – podsumowuje Marcin Górski.
Formularze już gotowe
Nie czekając na decyzję Brukseli, Ministerstwo Finansów już przygotowało projekt rozporządzenia, które określa wzory zawiadomienia o wyborze ryczałtu, a także deklaracje, na których będzie on rozliczany. W oświadczeniu PWS-1 przedsiębiorca poda najważniejsze dane identyfikacyjne (adres, NIP, numer KRS), jak też informacje dotyczące prowadzonej przez siebie działalności. Z fiskusem rozliczy się za to na zeznaniu PWS-2.
Nowy dokument trzeba będzie złożyć we właściwym urzędzie skarbowym do 31 stycznia. Niezależnie od podstawowych danych identyfikujących przedsiębiorca przedstawi w nim informacje na temat podstawy opodatkowania, obliczenia należnego podatku i szczegółowe dane na ten temat dotyczące poszczególnych miesięcy oraz kwotę ryczałtu do zapłaty/nadpłaty.
Jeśli KE nie zdąży podjąć decyzji w tym roku, stocznie nie będą mogły rozliczać się ryczałtem.