Polscy producenci statków od 1 stycznia 2017 r. powinni mieć prawo do niskiego podatku przychodowego. Prawdopodobnie KE nie zdąży się na to zgodzić.
Jak wynika z ustaleń DGP, urzędnicy w Brukseli jeszcze nie wyrobili sobie zdania o nowych polskich przepisach (pytaliśmy ich o to w pierwszych dniach grudnia). Chodzi o ustawę z 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1206). Założono, że wejdzie ona w życie 1 stycznia 2017 r. i wyrówna szanse polskich przedsiębiorców okrętowych w konkurencji z zagranicznymi. Pomóc w tym ma m.in. art. 15, zgodnie z którym producenci statków będą wybierali, czy nadal chcą płacić 19-proc. CIT od uzyskanego dochodu, czy też wolą rozliczać 1-proc. ryczałt od przychodu (netto) ze sprzedaży lub przebudowy statków.
Firmy, które zdecydują się na drugą opcję, powinny złożyć specjalne oświadczenie we właściwym urzędzie skarbowym. Mają na to czas do 20. dnia miesiąca „pierwszego roku podatkowego okresu opodatkowania”. Wybór ryczałtu będzie ważny na trzy lata i w tym okresie nie będzie możliwości powrotu do opłacania CIT.