Polska od przyszłego roku mogłaby mocno obniżyć akcyzę na benzynę. To efekt wzmocnienia złotego. W rzeczywistości na tańsze tankowanie nie mamy co liczyć. Minimalna wysokość podatków zawartych w cenie paliw w krajach UE wynosi 330 euro za 1000 litrów diesla i 359 euro za 1000 litrów benzyn. Na rok 2012 obciążenia podatkowe (akcyza i opłata paliwowa) wyznaczaliśmy według kursu euro na poziomie 4,3816 zł. W przyszłym roku przelicznik będzie wynosił 4,1057 zł.
W przypadku benzyn różnica między aktualną sumą akcyzy i opłaty paliwowej płaconych w Polsce a unijną minimalną stawką podatków, przeliczoną po kursie z 1 października (kurs z tego dnia co roku przyjmowany jest jako przelicznik), sięga 190 zł za 1000 litrów. Dla oleju napędowego różnica wynosi 91 zł. – To oznacza, że rząd ma spore pole do obniżki akcyzy – tłumaczy Urszula Cieślak, analityk BM Reflex. Gdyby się na nią zdecydował, ceny w detalu mogłyby spaść o 19 gr na litrze benzyny i 9 gr na litrze diesla.

19 gr/l o tyle od nowego roku mogłaby stanieć benzyna na stacjach, gdyby resort finansów dostosował wysokość podatków w niej zawartych do unijnych minimów

Ministerstwo Finansów poinformowało nas jednak, że obecnie nie prowadzi prac nad zmianą stawek akcyzy. Powód? Dostosowanie ich do minimów unijnych zmniejszyłoby wpływy budżetu w 2013 r. o ok. 2,6 mld zł. – Przy obecnych wysokich cenach paliw trudno się spodziewać, że nawet obniżka cen paliw rzędu kilkunastu groszy na litrze zwiększyłaby istotnie popyt na stacjach – twierdzi Urszula Cieślak. Bez tego – jak wyjaśnia biuro prasowe MF – mogłoby dojść do niewykonania planu dochodów z podatku akcyzowego. Dodatkowo resort przekonuje, że ewentualne obniżenie akcyzy na paliwa silnikowe nie jest jednoznaczne z obniżeniem cen detalicznych paliw. – Obniżka akcyzy może być przechwycona przez producentów i dystrybutorów paliw silnikowych. W praktyce mogłaby być więc niezauważona przez konsumentów – podkreślają w MF.

9 gr/l o tyle mniej moglibyśmy płacić za tankowanie oleju napędowego, gdyby Sejm zdecydował się na zmianę ustawy o podatku akcyzowym

Także w resorcie gospodarki wskazują, że zmniejszenie akcyzy jest dziś niemożliwe. Polska jest bowiem objęta unijną procedurą nadmiernego deficytu i nie może obniżać podatków.

2,6 mld zł o tyle niższe mogłyby być w 2013 r. wpływy do budżetu, gdyby wysokość podatków paliwowych została dostosowana do unijnych minimów