Resort finansów zakłada, że dochody z akcyzy na koniec 2012 roku będą mniejsze o 4,0 proc. od zaplanowanej kwoty w wysokości 62,6 mld zł - poinformował wiceminister finansów Jacek Kapica.

"Już mamy wyliczenia z dnia wczorajszego. Projekcja na koniec roku jest lekko powyżej 60 mld, czyli mamy minus 4,0 proc. I to głównie ze zmniejszonych dochodów z tytułu akcyzy od paliw i energii elektrycznej. I to jest pochodna spowolnienia gospodarczego. Natomiast pozostałe tytuły, czyli wyroby tytoniowe, akcyza od alkoholu, od piwa jest na oczekiwanym poziomie, nawet lekko powyżej. Te zmniejszone wpływy z akcyzy są efektem spowolnienia gospodarczego, mniejszej konsumpcji paliw i energii elektrycznej, przez przemysł głównie" - powiedział w TVN CNBC Kapica.

Zgodnie z szacunkowymi wyliczeniami MF deficyt budżetu państwa po listopadzie 2012 roku wyniósł 30.426,0 mln zł, co daje 86,9 proc. deficytu planowanego na 2012 rok na poziomie 34.999,6 mln zł. Wydatki państwa wyniosły 293.376,9 mln zł, czyli 89,2 proc. kwoty 328.765,7 mln zł planowanej na 2012 rok. Dochody budżetu państwa wyniosły 262.950,9 mln zł, czyli 89,5 proc. planu rocznego wynoszącego 293.766,1 mln zł. Wpływy z podatków pośrednich były na poziomie 85,4 proc. planu całorocznego, w tym z podatku akcyzowego na poziomie 88,0 proc.