Spółka prowadzi portal internetowy, który umożliwia kontakt osób, które potrzebują pożyczek – pożyczkobiorców – z osobami, które mają środki do ulokowania – pożyczkodawcami. Pożyczkobiorca wyraża chęć zaciągnięcia pożyczki, określając wysokość kwoty, okres spłaty i oprocentowanie. Osoby zainteresowane udzieleniem pożyczki dokonują wpłat na konto serwisu ze wskazaniem danej aukcji. System generuje elektroniczne umowy i przelewa środki wpłacone przez wszystkich pożyczkodawców na konto pożyczkobiorcy. Miesięczna rata stanowi odpowiednią część otrzymanego kapitału i jest powiększona o odsetki dla pożyczkodawcy. Te odsetki są jego jedynym wynagrodzeniem.

W ocenie spółki taka forma inwestowania nie ma cech działalności zorganizowanej i ciągłej. Nie zgodził się z tym minister finansów, uznając, że dochody w postaci odsetek za udzielanie pożyczek powinny być opodatkowane tak jak dochody z działalności gospodarczej.

Sprawa trafiła do sądu. Zarówno WSA, jak i NSA przyznały rację podatnikowi.

Sędzia Bogdan Lubiński tłumaczył, że odsetki od pożyczek należą do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych i tak też powinny być opodatkowane. Przychodów tych nie da się jednoznacznie zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej.

Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT II FSK 142/10