ROZMOWA

EWA MATYSZEWSKA:

Kwestia opodatkowania VAT miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych sprzedawanych przez deweloperów wraz z lokalami mieszkaniowymi od dłuższego czasu jest źródłem sporów podatników z organami podatkowymi. Dlaczego?

MICHAŁ BOROWSKI*:

Zdaniem fiskusa sprzedaż miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym, nawet jeśli jest dokonywana wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego, nie może korzystać z preferencyjnej 7-proc. stawki VAT, gdyż ta może być zastosowana jedynie w odniesieniu do lokali mieszkalnych.

W wyroku z 11 maja 2010 r. (sygn. akt I FSK 724/09) Naczelny Sąd Administracyjny po raz kolejny rozstrzygnął tę kwestię na korzyść podatnika.

To prawda. NSA wyjaśnił m.in., w jakich przypadkach możliwe jest zastosowanie obniżonej stawki VAT (7 proc.) do takiej transakcji, a w jakich sytuacjach konieczne będzie zastosowanie 22-proc. stawki podatku.

Co wpływa na sposób rozliczenia VAT przy zbyciu miejsca postojowego?

Mimo że w praktyce nabywca uzyskuje w zasadzie identyczne świadczenie polegające na możliwości parkowania samochodu w garażu podziemnym, sposób, w jaki uzyska to uprawnienie, ma zasadnicze znaczenie dla ustalenia sposobu opodatkowania VAT takiej transakcji. Jak wyjaśnił NSA, w przypadku dostawy lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym możliwe są dwie sytuacje. Pierwsza zakłada uznanie lokalu garażu wielostanowiskowego za element nieruchomości wspólnej (podobnie jak klatka schodowa, strych, ciągi komunikacyjne itp.), w której w ramach odpowiednich postanowień umownych następuje określenie sposobu korzystania przez nabywców (możliwość parkowania samochodu na wyznaczonym miejscu postojowym). Druga zaś sytuacja przewiduje, że garaż stanowi odrębną własność, w której następuje sprzedaż udziału we współwłasności poszczególnym lokatorom (sprzedaż konkretnego miejsca postojowego, na którym można parkować pojazd). Takie rozróżnienie powoduje również odmienne konsekwencje na gruncie VAT. Oczywiście przyjęcie jednego z tych wariantów wynikać powinno z odpowiednich klauzul umowy pomiędzy stronami transakcji.