Spółka, która prowadzi działalność deweloperską, nabywa nieruchomości gruntowe.

– Jak w księgach rachunkowych ująć zakupiony grunt – pyta pani Halina z Katowic.

Maciej Czapiewski, biegły rewident, partner HLB M2 Audyt wyjaśnia, że ujęcie zakupionego gruntu będzie uzależnione od celu, w jakim grunt nabyto. Jeżeli spółka zamierza niezwłocznie rozpocząć prowadzenie na nabytym gruncie działalności deweloperskiej zmierzającej do wybudowania nowych obiektów budowlanych lub adaptacji istniejących budynków, właściwe będzie zaliczenie gruntów do produkcji w toku. Bez znaczenia będzie przy tym okoliczność, że przewidywany czas między nabyciem gruntu a ukończeniem projektu deweloperskiego przekracza 12 miesięcy.

– Do aktywów obrotowych zalicza się te rzeczowe składniki, które są przeznaczone do zbycia w ciągu normalnego cyklu operacyjnego jednostki, nawet jeżeli cykl ten trwa dłużej niż 12 miesięcy – twierdzi nasz rozmówca.

Jeżeli spółka nie zamierza przekształcać fizycznie gruntów, lecz odsprzedać je w krótkim terminie (np. po podziale na mniejsze działki), wtedy właściwą prezentacją będzie pozycja towarów. Grunty mogą być kupione w celu tworzenia tzw. banku ziemi, chociaż data rozpoczęcia działalności deweloperskiej na tych gruntach jest nieokreślona. Wówczas zdaniem Macieja Czapiewskiego grunty powinny być ujęte jako inwestycje w nieruchomości i zaliczone do aktywów trwałych. Jeżeli natomiast grunty nabyto w celu wykorzystania na potrzeby prowadzonej działalności (np. pod budowę budynków lub budowli zaliczonych do środków trwałych), właściwe będzie ujęcie gruntów jako pozycji środków trwałych.