Osoby, które planują zakup mieszkania, często zastanawiają się, czy dodatkowo wykupić miejsce w garażu podziemnym, czy stawiać samochód na miejscu postojowym na zewnątrz budynku. Z podatkowego punktu widzenia korzystniejszym rozwiązaniem jest stawianie samochodu na zewnątrz budynku, bowiem w takiej sytuacji właściciel mieszkania nie zapłaci podatku od nieruchomości. Podatnikiem od części wspólnych gruntu, a więc miejsc postojowych jest zazwyczaj wspólnota mieszkaniowa i to ona musi odprowadzić podatek. Natomiast w przypadku garażu w budynku podatnikiem jest właściciel mieszkania. Niektóre gminne organy podatkowe właśnie tak interpretują przepisy ustawy o podatkach lokalnych i opodatkowują miejsca w garażu podziemnym podatkiem od nieruchomości.

Zgodnie z ustawą z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.) maksymalna stawka podatku w 2009 r. od budynków lub ich części pozostałych wynosi 6,64 zł od 1 mkw. Do takich pozostałych budynków organy podatkowe kwalifikują miejsca w garażu podziemnym. Stawki mogą być jednak zróżnicowane w różnych gminach, ponieważ wysokość stawek uchwala rada gminy. Przykładowo od 20 mkw. garażu trzeba będzie więc uiścić 132,6 zł podatku. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego pod określonymi w ustawie warunkami. A zatem osoba, która nie jest właścicielem ani posiadaczem miejsca postojowego (prawo własności należy do wspólnoty mieszkaniowej) nie jest w ogóle podatnikiem podatku od nieruchomości. 

Podatek będą musieli jednak zapłacić posiadacze zależni, czyli gdy garaż jest zbudowany na działce będącej własnością Skarbu Państwa, co potwierdził już na początku obowiązywania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt III SA 1317/91).