EWA MATYSZEWSKA:

W kwietniu na łamach „DGP” rozpoczęliśmy promocję akcji zbierania podpisów pod postulatami uproszczenia księgowości dla małych organizacji pozarządowych. Teraz akcja dobiega końca. Przypomnijmy, o jaką zmianę przepisów walczymy?

ANNA MAZGAL*:

Apel określał konieczność składania sprawozdania identycznego z tym dla dużych przedsiębiorców przez organizacje, które nie mają żadnych środków finansowych, jako barierę dla rozwoju działalności obywatelskiej, której swobodę gwarantuje konstytucja. Wymogi te powodują, że organizacje społeczne funkcjonujące w oparciu o wolontariuszy, zamiast skupiać się na działaniach, szukają pieniędzy, by zapłacić księgowym. Przez to wiele z nich po prostu nie składa sprawozdań, a dokumenty tych, które mimo wszystko to robią, nie dają żadnego obrazu działań organizacji, która nie wydaje na nie pieniędzy.

Kto poparł akcję?

Eksperci, w tym kancelaria biegłych rewidentów Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy, która objęła akcję patronatem. Na postulat odpowiedział też wiceminister pracy i polityki społecznej Jarosław Duda. Chociaż, jak twierdzi, MPiPS nie jest właściwym ministerstwem do dokonywania zmian w ustawie o rachunkowości, postulat przekazany został Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Minister ma nadzieję, że rada zajmie się tą kwestią.

A co na to Ministerstwo Finansów?

Ministerstwo Finansów nie ustosunkowało się jeszcze do postulatu. Mamy nadzieję, że dzieje się tak dlatego, że resort bada sprawę, a jego odpowiedź otworzy drogę do wspólnych prac nad uproszczeniem. Sprawa wzbudza wielkie zainteresowanie organizacji. Liczymy na to, że resort zrozumie, że obowiązujące przepisy nie spełniają swojej funkcji w przypadku organizacji, które mają do wydania jedynie kilkaset złotych rocznie.

Czy jest szansa na rozpoczęcie prac nad zmianami ustawowymi?

Postulatem interesują się też parlamentarzyści z zespołu parlamentarnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Chcemy wprowadzić postulat do porządku prac zespołu już na jesieni. Widzimy zrozumienie posłów dla tego problemu i mamy nadzieję, że nas nie zawiodą i poprą nasze argumenty.

*Anna Mazgal

ekspert z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych