Czy księgowy musi posiadać uprawnienia

Student rachunkowości chce w przyszłości pracować jako księgowy. Czy przepisy określają kryteria wykonywania tego zawodu?

Czy zaświadczenie z uczelni potwierdzi wykształcenie

Kandydat, który chce ubiegać się o wydanie certyfikatu, ma odpowiednią praktykę i ukończył honorowane w tym zakresie studia. Jednak nie został mu wydany dyplom. Czy wystarczające jest przedstawienie zaświadczenia z uczelni o ukończonych studiach?

Czy wystarczy oświadczenie o niekaralności

Czytelniczka będzie składać dokumenty o wydanie certyfikatu księgowego. Czy wystarczy, że oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego wyroku skazującego będzie podpisane własnoręcznie?

Czy tylko zdanie egzaminu daje certyfikat księgowy

Czytelnik pracuje od pięciu lat w księgowości. Czy aby uzyskać certyfikat księgowy, musi zdać egzamin w Ministerstwie Finansów?

Czy wystarczy praca w księgowości na pół etatu

Osoba pracuje od pięciu lat w dziale księgowym na pół etatu. Czy kiedy zda egzamin otrzyma certyfikat księgowy?

Czy trzeba zapłacić za wydanie certyfikatu

Księgowy chce wystąpić o wydanie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg. Czy koszt wydania certyfikatu jest duży?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak uzyskać uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania