Wypełnienie zeznania rocznego za 2008 rok sprawia podatnikom wiele problemów, co powoduje, że czasem popełniają oni błędy. W zależności od wielkości błędu oraz jego skutków dla budżetu państwa organy podatkowe mogą ukarać podatnika.

Kar nie powinni się jednak obawiać podatnicy, którzy działali w dobrej wierze, a ich błędy nie są znaczące. Nawet błędy w obliczeniach, które nie przekraczają kwoty 1 tys. zł, nie doprowadzą do ukarania. Obawiać mogą się natomiast podatnicy, którzy świadomie ukrywają dochody, nie złożyli zeznania rocznego, zatajają prawdę, a ich działania powodują znaczne zaniżenie podatku (społeczna szkodliwość ich czynu nie jest znikoma). Dla takich podatników kodeks karny skarbowy przewiduje bardzo wysokie kary grzywny, a nawet karę więzienia.

PRZYKŁAD: KARA ZA BŁĘDNY NIP W ZEZNANIU

Podatnik złożył zeznanie za 2008 rok na druku PIT-37. Po złożeniu zeznania odkrył, że w formularzu wpisał NIP pracodawcy. Czy w związku z tym podatnik zostanie ukarany?

TAK. Organ podatkowy może w takim przypadku zastosować karę przewidzianą w art. 81 par. 1 kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z nim podatnik lub płatnik, który wbrew obowiązkowi nie dokonuje w terminie zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacji objętych nim danych albo też podaje w nim dane niezgodne ze stanem rzeczywistym lub niepełne, dokonuje zgłoszenia więcej niż jeden raz, nie podaje numeru identyfikacji podatkowej lub podaje numer nieprawdziwy, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. A zatem podatnik, który podał błędny NIP w zeznaniu, może zostać ukarany grzywną.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.