Podatnik, który w PIT za 2008 rok skorzystał z ulgi prorodzinnej proporcjonalnie, powinien skorygować swoje zeznanie. Ten błąd może też za niego poprawić urząd skarbowy.
ANALIZA
W rozliczeniu za 2008 rok podatnicy, którzy mieli prawo do ulgi prorodzinnej, mogli ją odliczyć od podatku w pełnej wysokości, tj. 1173,70 zł, bez względu na liczbę miesięcy, w których wychowywali dziecko w 2008 roku. W PIT za 2009 rok ulga prorodzinna będzie rozliczana już na nowych zasadach, czyli proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których dziecko było wychowywane. Podatnicy, którzy w zeznaniu za 2008 rok wykazali tę ulgę proporcjonalnie, będą musieli poprawić swoje zeznanie przez złożenie korekty.