Podatnik, który popełnił w zeznaniu niewielkie błędy rachunkowe do kwoty 1 tys. zł, nie zostanie ukarany. Jeśli jednak podaje nieprawdę lub ją zataja, kara może być bardzo surowa.
Wypełnienie zeznania rocznego za 2008 rok sprawia podatnikom wiele problemów, co powoduje, że czasem popełniają oni błędy. W zależności od wielkości błędu oraz jego skutków dla budżetu państwa organy podatkowe mogą ukarać podatnika.
Kar nie powinni się jednak obawiać podatnicy, którzy działali w dobrej wierze, a ich błędy nie są znaczące. Nawet błędy w obliczeniach, które nie przekraczają kwoty 1 tys. zł, nie doprowadzą do ukarania. Obawiać mogą się natomiast podatnicy, którzy świadomie ukrywają dochody, nie złożyli zeznania rocznego, zatajają prawdę, a ich działania powodują znaczne zaniżenie podatku (społeczna szkodliwość ich czynu nie jest znikoma). Dla takich podatników kodeks karny skarbowy przewiduje bardzo wysokie kary grzywny, a nawet karę więzienia.
PRZYKŁAD: KARA ZA BŁĘDNY NIP W ZEZNANIU
Podatnik złożył zeznanie za 2008 rok na druku PIT-37. Po złożeniu zeznania odkrył, że w formularzu wpisał NIP pracodawcy. Czy w związku z tym podatnik zostanie ukarany?
TAK. Organ podatkowy może w takim przypadku zastosować karę przewidzianą w art. 81 par. 1 kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z nim podatnik lub płatnik, który wbrew obowiązkowi nie dokonuje w terminie zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacji objętych nim danych albo też podaje w nim dane niezgodne ze stanem rzeczywistym lub niepełne, dokonuje zgłoszenia więcej niż jeden raz, nie podaje numeru identyfikacji podatkowej lub podaje numer nieprawdziwy, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. A zatem podatnik, który podał błędny NIP w zeznaniu, może zostać ukarany grzywną.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.