Czy doradca złoży PIT za podatnika

Mam problemy z wypełnieniem swojego zeznania rocznego za 2008 rok. Słyszałam, że o pomoc można się zwrócić do doradcy podatkowego. W jakim zakresie może mi pomóc taki doradca, czy wypełni mi PIT?

Tak

Doradcy podatkowi są jedną z grup zawodowych zajmujących się wypełnianiem i wysyłaniem zeznań rocznych oraz wszelkich innych deklaracji podatkowych. Doradca podatkowy może pomóc w wypełnieniu PIT, a nawet wypełnić zeznanie w imieniu podatnika. Uprawnienia takie daje doradcy podatkowemu ustawa z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy czynności doradztwa podatkowego obejmują:

● udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych;

● prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

● sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

A zatem do zakresu czynności doradztwa podatkowego należy sporządzanie zeznań i deklaracji w imieniu i na rzecz podatników oraz pomoc w tym zakresie. Podobne uprawnienia mają inne grupy zawodowe, takie jak: radcowie prawni, adwokaci, biegli rewidenci oraz osoby uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Najczęściej jednak wypełnianiem PIT w imieniu podatników zajmują się doradcy podatkowi oraz osoby z uprawnieniami księgowymi.

Podstawa prawna

● Art. 2 ust. 1 ustawy z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 73, poz. 443 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

  • Czy lista doradców jest w internecie
  • Czy biuro księgowe wypełni zeznanie
  • Czy korzystać z pomocy osoby bez uprawnień
  • Czy zeznanie może wypełnić znajomy
  • Czy ekspert pomoże w drobnej sprawie
  • Czy w internecieinformacje o PIT