Z roku na rok topnieje katalog ulg podatkowych, z których mogą skorzystać podatnicy. Na szczęście ustawodawca nie zlikwidował jeszcze wszystkich odliczeń. W PIT za 2008 rok podatnicy po spełnieniu ustawowych warunków mogą skorzystać m.in. z ulgi internetowej, rehabilitacyjnej, prorodzinnej. W zeznaniu można też uwzględnić składki ubezpieczeniowe i darowizny. Dziś przyglądamy się poszczególnym odliczeniom podatkowym, z których warto skorzystać.
Możliwość skorzystania z każdej ulgi podatkowej pozwala na zmniejszenie zobowiązania podatkowego. Jedne ulgi są oczywiście odliczane od dochodu, inne od podatku. Jednak na początek jedna bardzo ważna uwaga: aby skorzystać z ulgi podatkowej, trzeba spełnić wszystkie warunki uprawniające do niej. Ponadto bardzo ważne jest właściwe udokumentowanie odliczeń. Bez tego z ulg nie skorzystamy.
Ważne!
W zależności od rodzaju uzyskanych w 2008 roku dochodów podatnicy do 30 kwietnia 2009 r. mają obowiązek składania następujących zeznań: PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38.

Rodzaj odliczeń

Podatnicy, którzy w roku podatkowym opłacali składki ubezpieczeniowe, mogą uwzględnić je w zeznaniu rocznym. Składki społeczne odliczane są od dochodu w pełnej wysokości. Natomiast składki zdrowotne odlicza się od podatku, ale kwota, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki.
Podatnik ma również prawo do skorzystania z ulg podatkowych. Są to odliczenia przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ulgi występujące jako odliczenia od dochodu to: darowizny na pożytek publiczny lub kult religijny; ulga na krew; ulga rehabilitacyjna; ulga z tytułu używania internetu; ulga na nabycie nowych technologii. W ramach praw nabytych podatnicy mogą również korzystać z ulgi odsetkowej, odliczanej od dochodu.
Druga grupa ulg to odliczenia od podatku. Tu poza odliczeniem składki zdrowotnej podatnicy, którzy wychowują w roku podatkowym dzieci, mają prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej.
Korzystając z ulg podatkowych trzeba pamiętać, że do zeznań rocznych trzeba dołączyć odpowiednie załączniki. Przy ulgach mieszkaniowych jest to zawsze PIT/D, przy pozostałych odliczeniach będzie to załącznik PIT/O.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz informacje o:

Uldze rehabilitacyjnej

Uldze internetowej

Darowiznach w zeznaniu

Uldze na krew

Uldze na dziecko

Uldze odsetkowej

Składkach ubezpieczeniowych

Preferencyjnych rozliczeniach

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.