Naczelny Sąd Administracyjny skierował do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości pytania prejudycjalne (przedwstępne) w sprawach dotyczących sprzedaży gruntów przez osoby fizyczne, które prowadzą bądź prowadziły działalność rolniczą.

Sąd zapytał, czy osoba fizyczna, która na nieruchomości gruntowej prowadziła działalność rolniczą i po przekwalifikowaniu gruntów sprzedawała wydzielone działki, jest podatnikiem VAT. Sprawa dotyczyła sytuacji, gdy przekwalifikowanie gruntów było niezależne od woli rolnika i wynikało ze zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, co spowodowało też zakończenie działalności rolniczej. Sąd miał wątpliwości, czy w takim przypadku przekwalifikowanie majątku na majątek prywatny, podział na mniejsze części i zbycie powoduje, że były rolnik staje się podatnikiem VAT w rozumieniu art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/ WE oraz art. 4 ust. 1 i 2 Szóstej Dyrektywy 77/388/EWG. Tym samym czy jest zobowiązany do rozliczania VAT z tytułu działalności handlowej.

W kolejnej sprawie pytanie dotyczyło osoby, która nie zaprzestała działalności rolniczej i zbywała działki budowlane, będąc rolnikiem ryczałtowym, tzn. za którego przedsiębiorcy wystawiają faktury VAT RR. Sąd zapytał, czy w takim przypadku podatnik zbywa majątek osobisty i czy ewentualnie w takiej sytuacji nie powinno się takiej sprzedaży rozliczyć na zasadach ogólnych podatku od towarów i usług.

Sygn. akt I FSK 2039/08, I FSK 2134/08.