W rodzinnych ogrodach działkowych domki działkowe, które nie przekraczają limitów wielkości są zwolnione z podatku. Jeśli jednak altana przekracza rozmiary, to jej właściciel zapłaci podatek.

Właściciele lub kupujący działki w rodzinnych ogrodach działkowych zazwyczaj są przekonani, że od gruntów pod działką i altan, nie płacą podatku od nieruchomości, ani w ogóle żadnych innych podatków. Większość podatników ma rację, jednak zdarzają się przypadki, gdy altany i domki są opodatkowane. Dotyczy to sytuacji, gdy rozmiary domku przekraczają limity określone w Prawie budowlanym. Jak się okazuje również transakcje sprzedaży działki z domkiem podlegają opodatkowaniu.

Obowiązki podatkowe