Wyjaśnił, że od 1 stycznia 2001 r. zwolnienie podatkowe dla działalności strefowej wynika wprost z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, a nie z ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. W związku z tym nie ma zastosowania wyłączenie, o którym mowa w art. 1a ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o CIT.

Podobnie NSA orzekł 17 kwietnia 2015 r. (sygn. akt II FSK 680/13, II FSK 681/13), a wcześniej w maju 2014 r. (sygn. akt II FSK 1958/12, 1353/12) i sierpniu 2012 r. (sygn. akt 1614/11).

Także tym razem dyrektor izby skarbowej twierdził, że zwolnienie podatkowe dla działalności strefowej wynika z innej ustawy niż o CIT. Sądy obu instancji – WSA w Krakowie i NSA – orzekły jednak zgodnie, że jest inaczej i nie ma przeszkód, by spółka, która uzyskała zezwolenie po 2001 r., należała do PGK.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 28 kwietnia 2015 r., sygn. akt II FSK 1969/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia