Od 1 marca muszą ewidencjonować swój obrót, niezależnie od wysokości, w kasie fiskalnej. Wymaga tego obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. rozporządzenia ministra finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 1544).

Maria Toka z działu obsługi bezpośredniej Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej wyjaśnia, że ostatnim dniem na zakup kasy jest 28 lutego. Przypomina, że najpóźniej tego dnia podatnik powinien też wysłać do urzędu skarbowego zawiadomienie, w którym wskaże, z ilu urządzeń będzie korzystał i gdzie. Musi to zrobić, zanim zacznie rejestrować obrót. Wzór takiego zaświadczenia jest określony w rozporządzeniu z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. poz. 363).

Zanim podatnik użyje kasy po raz pierwszy, musi też ją zafiskalizować. Polega to na tym, że uprawniony pracownik serwisu aktywuje tryb fiskalny pracy urządzania i równocześnie wpisuje do jego pamięci NIP przedsiębiorcy.

Maria Toka tłumaczy, że jeżeli przedsiębiorca świadczy usługi w niedzielę (tj. 1 marca), może dopełnić tego obowiązku jeszcze tego dnia, z tym że przed rozpoczęciem pracy. – Jeżeli niedziela jest wolna od pracy, wówczas może poczekać do poniedziałku i zafiskalizować kasę przed jej użyciem – wyjaśnia rozmówczyni.

To jednak nie koniec obowiązków. W ciągu siedmiu dni od fiskalizacji podatnik musi zgłosić do urzędu skarbowego dane dotyczące urządzenia. Dzięki temu uzyska dla niego numer ewidencyjny.

Terminowe spełnienie obowiązków jest warunkiem skorzystania z ulgi na zakupione urządzenia. Podatnicy mogą odzyskać 90 proc. ich ceny zakupu (bez VAT), ale nie więcej niż 700 zł na jedną kasę.