Chodzi o to, że poselski projekt z 7 maja 2014 r. zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (druk sejmowym nr 2538), który zakładał zniesienie tej daniny, został wycofany. Jednak obecnie trwają prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2656), gdzie zaproponowano zmianę w art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849). Dzięki temu pobieranie opłaty targowej ma być nieobowiązkowe.

Jarosław Neneman wyjaśnił, że w przypadku wielu gmin ściąganie tej daniny jest nieracjonalne, bo koszty poboru są wysokie, a wpływy niskie. W wielu jednostkach wynosiły mniej niż 10 tys. zł, przy czym w niektórych przypadkach nie odnotowano żadnych dochodów z tego tytułu. Jednocześnie obecnie istnieje ustawowy obowiązek poboru opłaty targowej. Dlatego rządowy projekt przewiduje wprowadzenie jedynie możliwości zarządzenia go przez radę gminy.

767,68 zł maksymalna dzienna stawka opłaty targowej ogłoszona przez ministra finansów na 2015 r. Rada gminy może ją ustalić na niższym poziomie

Odpowiedź wiceministra finansów Jarosława Nenemana ze stycznia 2015 r. na interpelację poselską nr 30274