Chodziło o kobietę, której małoletni syn chory na mukowiscydozę jest podopiecznym fundacji. Fundacja gromadzi na jednym z subkont pieniądze na leczenie chłopca. Kobieta, aby je otrzymać, przedstawia faktury za leki oraz rehabilitację. Wtedy też fundacja przesyła wsparcie jako tytuł przelewu podając „dofinansowanie na leczenie syna”. Ma ono charakter pomocy społecznej i nie może być traktowane jako darowizna.

Kobieta zapytała izbę skarbową czy od pieniędzy otrzymywanych przez fundację powinna zapłacić PIT. Jej zdaniem takiego obowiązku nie ma. Potwierdziła to też izba skarbowa, która przyznała, że wsparcie otrzymywane przez kobietę ma charakter pomocy społecznej w rozumieniu regulującej ją ustawy (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.). Skoro tak, to kobieta może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o PIT (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). W innym przypadku byłby to jej przychód z innych źródeł, który powinna rozliczyć w zeznaniu rocznym.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 13 czerwca 2014 r. (nr ITPB2/415-315/14/IB)