Minister finansów zaniechał poboru PIT od przychodów z tytułu laptopów i bonów na zakup takiego sprzętu uzyskanych w okresie od 2 sierpnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Rozporządzenie w tej sprawie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 608 i weszło w życie z mocą od wczoraj. O szczegółach dotyczących rozporządzenia pisaliśmy szerzej w artykule „Pomoc na zakup laptopa bez podatku” (DGP nr 60/2024).

Rozlicz swój PIT

Przypomnijmy, że konieczność jego wydania ma związek z ustawą z 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz.U. poz. 1369). Celem ustawy było wyposażenie uczniów klas IV szkół podstawowych w laptopy, a nauczycieli – w laptopy lub bony na ich zakup. Weszła ona w życie 2 sierpnia 2023 r. W ustawie zmieniono m.in. przepisy o podatku od spadków i darowizn. Dodano nowy art. 3 pkt 10, w którym wyłączono z opodatkowania nabycie w ramach wsparcia, o którym mowa w ustawie z 7 lipca 2023 r.:

  • laptopów przez rodziców uczniów oraz
  • laptopów, laptopów przeglądarkowych i bonów na zakup takiego sprzętu przez nauczycieli.

Podobnego wyłączenia ani zwolnienia nie przewidziano jednak w ustawie o PIT. To mogło oznaczać, że beneficjenci pomocy powinni ją wykazać jako przychód i zapłacić PIT w zeznaniu rocznym składanym do 30 kwietnia br. Wartość świadczenia w postaci otrzymanego na własność laptopa lub bonu na jego zakup jest bowiem przychodem w rozumieniu ustawy o PIT (art. 11 ust. 1) kwalifikowanym do tzw. innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9).

Nie taka jednak była intencja ustawodawcy i dlatego minister finansów wydał rozporządzenie o zaniechaniu poboru podatku. ©℗