Sprawa dotyczyła kobiety, która w listopadzie 2011 r. uzyskała prawo do otrzymania jednorazowego brytyjskiego zasiłku żałobnego (Bereavement Allowance) z tytułu śmierci męża (małżonek pracował w Zjednoczonym Królestwie od 2007 do 2010 r.). Zasiłek, który otrzymała kobieta, to świadczenie dla wdów, które można otrzymywać łącznie nawet do 52 tygodni od śmierci współmałżonka bądź partnera. Świadczenie wypłacane było przez brytyjski odpowiednik ZUS na podstawie tamtejszych przepisów o świadczeniach rodzinnych. 

Kobieta otrzymała ostatecznie 2000 funtów brytyjskich w dwóch transzach, od których nie potrącono daniny za granicą. Podatek potrącił jednak polski bank powołując się na treść art. 17 konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Wielką Brytanią i Irlandią (Dz. U. z 2006 r. nr 250, poz. 1840). Przepis ten nakazuje co do zasady opodatkować emerytury, renty i inne podobne wynagrodzenia w kraju rezydencji podatnika (w tym przypadku w Polsce).

Zdziwiona kobieta zapytała izbę skarbową jak powinna traktować otrzymane pieniądze: jako rentę czy wolny od PIT zasiłek? Sama była zdania, że świadczenie powinno być wolne od PIT i uznała, że bank nie miał racji pobierając od wypłaconych pieniędzy daninę. Powołała się przy tym na art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Przepis ten zwalnia od podatku dochodowego m.in. świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie stosownych przepisów.

Stanowisko kobiety potwierdziła izba skarbowa, która zgodziła się, że z umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania wynika, iż zasiłek wypłacony kobiecie podlega PIT tylko w Polsce. Tu jednak może ona skorzystać ze zwolnienia takiego dochodu od daniny na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Skoro nie była to więc zagraniczna renta to bank niesłusznie pobrał zaliczki na podatek – podsumowała izba skarbowa

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 20 czerwca 2014 r. (nr ITPB2/415-321/14/RS)