Nie zmienia tego fakt, że od otrzymania pieniędzy minęło więcej niż pięć lat, a zobowiązanie się przedawniło. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Wyrok jest prawomocny. Wyrok NSA z 26 marca 2014 r., sygn. akt II FSK 963/12