Badania psychologiczne kandydatów do pracy i pracowników zlecane i finansowane były przez innych przedsiębiorców. Klinika nabrała wątpliwości, czy może przy wystawianiu za nie faktury skorzystać ze zwolnienia z VAT przewidzianego dla usług medycznych. Sama uważała, że tak, gdyż badania w ramach, których ma stwierdzić, czy dany pracownik nadaje się do pracy jako kierowca, służą jego profilaktyce. To zaś wystarczy, aby uznać, że jest to usługa medyczna wolna od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18-19 ustawy o VAT (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz., 1054 z późn. zm.).

Izba skarbowa była innego zdania. Jej zdaniem badania wykonywane przez klinikę nie służą profilaktyce medycznej rozumianej jako zapobieganie chorobie. Nie chodzi w nich także o ratowanie, przywracanie lub zachowanie zdrowia, co także wystarczy, aby uznać, że dana usługa medyczna jest wolna od VAT. Izba uznała, że badania psychologiczne wykonywane przez klinikę służą jedynie dostarczeniu przedsiębiorcom informacji na podstawie, których decydują oni, czy warto danego pracownika zatrudnić, bądź czy dalej może wykonywać swoje obowiązki. Skoro tak to klinika powinna naliczyć daninę według podstawowej stawki 23 proc.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 20 lutego 2014 r. nr IPTPP1/443-924/13-2/RG