Sprawa dotyczyła interpretacji podatkowej. Spółdzielnia spytała prezydenta miasta o opodatkowanie podatkiem od nieruchomości lokali przeznaczanych wyłącznie na jej potrzeby własne, takich jak: biura, pomieszczenia archiwum czy gospodarcze. Według pełnomocników spółdzielni lokale tego typu powinny być opodatkowane stawką przewidzianą dla budynków pozostałych, a nie stawką dla budynków i ich części związanych z działalnością gospodarczą, ponieważ pomieszczenia te nie służą bezpośrednio prowadzeniu takiej działalności.

Prezydent nie zgodził się z tym. Stwierdził, że spółdzielnia powinna płacić podatek według stawek odnoszących się do obiektów zajętych na prowadzenie biznesu, ponieważ jest osobą prawną i spełnia wszystkie kryteria uznania jej za przedsiębiorcę.

Spółdzielnia zaskarżyła interpretację indywidualną. Wskazała, że skoro niektóre lokale nie służą jej bezpośrednio do prowadzenia działalności gospodarczej i nie czerpnie ona z nich żadnych dochodów, to powinny być opodatkowane według stawki przewidzianej dla pozostałych budynków.

WSA w Gliwicach nie zgodził się z tą argumentacją i utrzymał w mocy stanowisko prezydenta. Orzekł, że spółdzielnia jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą. To zaś oznacza, że wszelkie lokale niemieszkalne będące w jej posiadaniu podlegają opodatkowaniu według stawki przewidzianej dla budynków związanych z działalnością gospodarczą.

NSA uchylił ten wyrok oraz interpretację prezydenta miasta. Orzekł, że o zastosowaniu stawki właściwej dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje ich faktyczne zajęcie na tę działalność.

Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 18 grudnia 2013 r., sygn. akt II FSK 2767/11). www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia