Od nowego roku w ustawie z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) pojawiło się nowe zwolnienie, które obejmuje dziedziczenie wkładów mieszkaniowych przy spółdzielczym prawie lokatorskim (art. 4 ust. 1 pkt 5a). Prawo takie jest niezbywalne i nie przechodzi na spadkobierców. Dziedziczeniu podlega jedynie wkład mieszkaniowy. Do końca 2006 roku od takiego nabycia należało zapłacić fiskusowi podatek. – Prawo do wkładu mieszkaniowego, które zostało nabyte w drodze dziedziczenia po 1 stycznia 2007 r., będzie zwolnione z podatku od spadków i darowizn – mówi Jacek Bajson, doradca podatkowy w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. – Zwolnienie dotyczy tzw. I i II grupy podatkowej (czyli szeroko rozumianej rodziny spadkobiercy) i będzie przysługiwało nabywcy po spełnieniu dodatkowych warunków, m.in. spółdzielcze prawo do lokalu musi przysługiwać nabywcy wkładu przez okres co najmniej 5 lat od dnia jego ustanowienia – dodaje nasz rozmówca. Pozostałe wymogi określa art. 16 ust. 2 pkt 2-5 ustawy. Jacek Bajson wyjaśnia, że do tej pory prawo do wkładu mieszkaniowego, podobnie jak inne prawa majątkowe, podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Zdaniem naszego rozmówcy, dotychczasowa regulacja nierówno traktowała podmioty nabywające w drodze spadku pewne prawa związane z mieszkaniem spółdzielczym. – W przypadku nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu istniejąca ulga z reguły prowadziła do braku opodatkowania (jeśli powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza 110 m2). Ulga ta nie dotyczyła jednak podmiotów nabywających prawo do wkładu mieszkaniowego. Można zatem powiedzieć, iż obecne zwolnienie likwiduje swoistą nierówność w traktowaniu podmiotów nabywających w drodze spadku prawa związane z lokalem spółdzielczym – ocenia ekspert. – Warto jednak przypomnieć, iż część osób z I grupy podatkowej (tj. małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha) na podstawie nowego art. 4a ustawy będzie zwolniona z tytułu nabycia prawa do wkładu mieszkaniowego, jeśli spełnią warunki wynikające z tego przepisu – twierdzi Jacek Bajson. Chodzi tu głównie o obowiązek zgłoszenia takiego nabycia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Oznacza to, iż osoby te nie muszą spełniać wcześniej wspomnianych wymogów.