Jak wynika z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.), kluczowe jest właśnie to, czy inwestor zamierza poświęcić część nieruchomości na cele związane z działalnością gospodarczą (zakładając, że nie ma do tego przeciwwskazań wynikających choćby z przepisów o ochronie zabytków). Art. 7 ust. 1 pkt 6 tej ustawy zwalnia z opodatkowania zarówno grunty (np. działki w historycznych granicach), jak i budynki wpisane do rejestru zabytków, ale z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Bywa i tak, że budynek jest zabytkiem, ale grunt pod nim już nie, dlatego (nawet jeśli nie prowadzi się żadnej działalności gospodarczej) od samej ziemi trzeba płacić podatek.

Dodatkowymi warunkami zwolnienia zawartym w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych będą utrzymywanie dworku oraz jego konserwacja zgodna z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2003 nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

22,82 zł za metr kw. wynosi w 2013 r. maksymalna stawka podatku od budynku przeznaczonego na działalność gospodarczą