Taka informacja pojawiła się na stronie internetowej samorządu biegłych rewidentów.

I mimo że nie jest jeszcze prawomocna, to dobra wiadomość dla małych podmiotów audytorskich, ponieważ zmienia niekorzystną uchwałę nr 930/12/2012 z 6 marca. Wprowadziła ona minimalną opłatę w tym roku w wysokości 7 tys. zł dla firm badających jednostki zainteresowania publicznego oraz 2,5 tys. zł w pozostałych przypadkach.

Jan Dziedzic, biegły rewident z Ostrowa Wielkopolskiego, podkreśla, że marcowa uchwała w części dotyczącej minimalnej opłaty od samego początku była bublem prawnym. Naruszała przepisy art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz.U. 2009 r. nr 77, poz. 649 z późn. zm.). Przy czym nie chciała tego zauważyć Komisja Nadzoru Audytowego sprawująca ustawowy nadzór publiczny nad samorządem.

– Uchwała wywołała duże poruszenie oraz uzasadnione protesty w środowisku biegłych rewidentów – twierdzi Jan Dziedzic.

Dlatego też podjęta uchwała „naprawiająca” jest spełnieniem oczekiwań. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zapowiedziała wydanie szczegółowego komunikatu po uprawomocnieniu się uchwały.