Czy sprzedaż zawsze podlega opodatkowaniu PIT

Podatnik posiada zbiór książek kupionych wiele lat temu do swojej prywatnej kolekcji. Chce je sprzedawać pojedynczo. Wartość żadnej z książek nie przekracza 1 tys. zł. Podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej. Czy będzie musiał zapłacić podatek dochodowy?

Czy kupujący zapłaci podatek od zawartej umowy

Podatnik, który chce kupić używane kino domowe od osoby prywatnej, na internetowym portalu znalazł interesującą ofertę. Wartość sprzętu to 1,5 tys. zł. Czy w związku z taką transakcją mogą powstać jakieś obowiązki podatkowe po stronie kupującego?

Czy podatek trzeba wykazać w zeznaniu PIT

Podatnik sprzedał na aukcji internetowej używane meble kuchenne przed upływem sześciu miesięcy od ich zakupu. Czy przychód z tego tytułu powinien wykazać w zeznaniu rocznym?

Czy koszt przesyłki doliczyć do ceny sprzedaży

Podatnik VAT prowadzi internetową działalność. Sprzedaje kilka kategorii produktów – zarówno nowych, jak i używanych – opodatkowanych różnymi stawkami VAT. Dostawy do kupujących realizowane są przy wykorzystaniu firm kurierskich, które obciążają podatnika kosztami transportu. Czy koszty przesyłki, ponoszone w związku ze sprzedażą towarów, zwiększają kwotę należną od kupującego oraz powinny być opodatkowane według stawki VAT właściwej dla realizacji sprzedaży?

Czy charakter sprzedaży ma znaczenie podatkowe

Podatnik chce wystawić na sprzedaż kilka rzeczy używanych na aukcjach internetowych w różnych odstępach czasu. Czy zysk z takiej sprzedaży może być potraktowany jako przychód z działalności gospodarczej?

Czy nierozliczenie podatku jest karane grzywną

Początkowa sporadyczna zarobkowa aktywność podatnika, który od czasu do czasu dokonywał sprzedaży za pośrednictwem internetu, przerodziła się w stałe źródło utrzymania. Podatnik nie deklarował jednak przychodu z działalności gospodarczej z tego tytułu. Czy jeśli teraz rozliczy zaległy podatek, uniknie kary?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w elektronicznym wydaniu eDGP: Jak prawidłowo należy rozliczyć sprzedaż przedmiotów używanych.