Sąd stwierdził, że bonus pieniężny (premia), który uzależniony jest od terminowego regulowania płatności przez kontrahenta oraz osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży, stanowi w istocie rabat obniżający podstawę opodatkowania. W jego ocenie, premia pieniężna ma takie same skutki ekonomiczne jak rabat. Wydaje się więc, że przedsiębiorcy powinni skorygować faktury.

Dorota Pokrop, starszy menedżer w Ernst & Young, mówi, że gdy jest udzielany rabat, to dostawca ma obowiązek wystawić fakturę korygującą. Tak przewidują przepisy. Później będzie on mógł obniżyć obrót. Jednocześnie, jeśli taki dokument otrzyma jego kontrahent, będzie on musiał obniżyć podatek naliczony w momencie otrzymania faktury. Zatem uchwała będzie miała wpływ na rozliczenia VAT obu stron transakcji.

NSA wskazał jednak, że mimo istnienia obowiązku wystawienia faktury korygującej stwierdzającej udzielenie bonusu, brak jest w ustawie o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) jakiejkolwiek sankcji za brak takiej faktury.

Podstawę opodatkowania VAT zmniejsza się m.in. o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont)

– Jeśli przyjmiemy, że faktura korygująca jest zwykłą fakturą w rozumieniu przepisów o VAT, a tak należałoby uznać, wówczas za jej niewystawienie grożą sankcje wynikające z kodeksu karnego skarbowego – uważa Dorota Pokrop.

Z interpretacji ogólnej ministra finansów z 30 grudnia 2004 r. (nr PP3-812-1222/2004/AP/4026) wynikało, że wypłacone premie pieniężne będą traktowane jak rabat lub jak zapłata za usługę.

Wielu podatników otzrymało potwierdzenie tego podejścia w drodze interpretacji indywidualnej. Jednak niektórzy uzyskali interpretacje indywidualne, że premia pozostaje poza VAT (w szczególności – nie jest rabatem).

– Dopóki interpretacja ogólna lub te wydane indywidualnie nie zostaną uchylone, zainteresowani podatnicy mogą spać spokojnie. Ich obowiązki związane z wystawianiem faktur korygujących, czy ewentualne zagrożenie grzywną z kodeksu karnego skarbowego nie będą dotyczyły – przekonuje Dorota Pokrop.

Podkreśla jednak, że gorzej będą mieli ci przedsiębiorcy, którzy rozliczali premie jako płatności nieobjęte podatkiem od towarów i usług i nie postarali się o interpretację urzędową. Warto więc sprawdzać, czy pod wpływem uchwały Ministerstwo Finansów nie zdecyduje się na rozpoczęcie akcji uchylania wydanych interpretacji sprzecznych ze wspomnianym orzeczeniem NSA.