Duże i średnie spółki będą badane przez niezależne firmy audytorskie. W małych spółkach czynności te będą przeprowadzane co najmniej przez dwóch licencjonowanych audytorów lub jednego licencjonowanego biegłego księgowego prowadzącego biuro rozrachunkowe i jednego doradcę finansowego.

Najwięcej kontrowersji budzi obowiązek niezależnego audytu przez bezstronne firmy, których usługi spowodują wzrost kosztów funkcjonowania. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie transparentności, otwartości i jawności na gospodarkę światową i przyciąganie inwestorów zagranicznych. Możliwe będzie szybsze wyegzekwowanie zapłaty należności kontraktowych. Wprowadzony został też podpis elektroniczny i obowiązek posiadania strony internetowej dla firm (do końca roku). Z kolei za świadome składanie fałszywych oświadczeń nakładane będą kary grzywny lub więzienia do sześciu miesięcy.

Pozytywne zmiany ustawodawstwa dla polskich podmiotów to możliwość dokonania większości procesów weryfikacji firmy drogą elektroniczną. To znacznie skróci ten proces oraz czas na uzyskanie potrzebnej wiedzy o zagranicznym podmiocie.