Faktury za te zakupy są księgowane w koszty pozostałych świadczeń pracowniczych. Często także artykuły te oraz inne drobne artykuły spożywcze (ciastka, cukierki) dostępne są dla pracowników w czasie spotkań służbowych, na których omawiane są kwestie dotyczące prowadzonej działalności. Przedsiębiorca nie wie, jak prawidłowo rozliczać te zakupy.

Z pomocą przyszedł dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Przypomniał, że do przychodów ze stosunku pracy (stosunku służbowego) zalicza się każde świadczenie, które pracownik otrzymał w związku z pozostawaniem w stosunku pracy z pracodawcą. Do tych przychodów zalicza się zarówno otrzymane pieniądze, jak i wartość pieniężną świadczeń w naturze, świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Do nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych, związanych ze stosunkiem pracy, zaliczyć należy wydatki poniesione przez pracodawcę na rzecz pracownika, a w zasadzie ich wartość. Jednak przychód ze stosunku pracy nie powstaje, jeżeli nie ma możliwości przypisania poszczególnemu pracownikowi określonej wielkości świadczenia, które na niego przypada.

Zatem kupione przez spółkę drobne artykuły spożywcze, tj. kawa, herbata, cukier, mleko i woda pitna, z których pracownicy korzystają, zgodnie z obowiązującym regulaminem pracy nie stanowią dla nich nieodpłatnego świadczenia, podlegającego PIT jako przychód ze stosunku pracy. Nie można w takiej sytuacji określić zakresu korzyści uzyskanej przez konkretnego pracownika z tytułu sfinansowania przez pracodawcę kosztów zakupionych produktów.

Tak samo w sytuacji, gdy ciastka i cukierki dostępne są dla pracowników w czasie spotkań służbowych niemających charakteru prywatnego, na których podczas drobnego poczęstunku omawiane są kwestie dotyczące prowadzonej działalności, spółka nie ma obowiązku doliczania wartości tych wydatków do przychodu poszczególnego pracownika. O ile stanowią jedynie zwyczajowy poczęstunek niemający charakteru okazałości.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 maja 2012 r. (nr IPPB2/415-228/12-2/MG).