Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.
Instytut badawczy organizuje rady naukowe. Na czas ich trwania zakupuje poczęstunek. Nie wie jednak, czy może uznać za koszt uzyskania przychodów wydatki na pokrycie kosztów podróży dotyczących uczestnictwa w posiedzeniu rady naukowej, tj. kosztów przejazdu, noclegów, diet, poczęstunku w postaci kawy, herbaty, ciastek oraz kosztów wyżywienia (obiad w restauracji) członków rady naukowej instytutu. Według IS w Poznaniu taka możliwość istnieje.
Podatnik, zaliczając dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów, powinien wykazać jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz to, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub że wydatek ten jest związany z konkretnym przedsięwzięciem gospodarczym.