W ramach działalności socjalnej wielu pracodawców przyznaje dofinansowanie do wypoczynku nie tylko pracowników, lecz także ich dzieci. Taka dopłata objęta jest zwolnieniem z podatku regulowanym w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Aby uzyskać zwolnienie, pracodawca musi dopłacić do wypoczynku, a nie sfinansować go w pełnej wysokości

– Jest ono ograniczone dwoma głównymi warunkami – mówi Marzena Rączkiewicz z Rödl & Partner.

Pierwszy to odpowiednia forma wypoczynku, natomiast drugi to zorganizowanie wyjazdu przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie. Marzena Rączkiewicz wyjaśnia, że wypoczynek powinien być zorganizowany w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych.

– Do organizatorów wypoczynku zaliczyć można podmioty, które świadczą takie usługi w ramach prowadzonej firmy, np. biura turystyczne oraz te, które statutowo zajmują się tego rodzaju działalnością, m.in. szkoły czy stowarzyszenia – wyjaśnia ekspert z Rödl & Partner.

Poza tymi zasadniczymi warunkami ustawa o PIT przewiduje, że opłata musi dotyczyć wypoczynku dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat. Dla skutków podatkowych istotne też jest źródło otrzymanych środków pieniężnych.

– Dopłata pochodząca z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych bądź udzielana zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra objęta jest zwolnieniem bez względu na jej wysokość – wyjaśnia Marzena Rączkiewicz.

Natomiast jeżeli dopłata pochodzi z innych źródeł, podatku nie trzeba płacić do wysokości nieprzekraczającej w roku kwoty 760 zł.

Wydatek musi być odpowiednio udokumentowany np. fakturą, rachunkiem, przelewem bankowym. Marzena Rączkiewicz wskazuje, że z dowodu wpłaty powinny wynikać: nazwa i adres podmiotu prowadzącego działalność w zakresie organizacji wypoczynku, forma wypoczynku (wczasy, kolonie, obóz, zimowisko), imię i nazwisko dziecka korzystającego z wypoczynku oraz kwota i data dokonania zapłaty.